Perscommuniqué van 01/12/2018 over de Freiberger-paarden door het Zwitsers Verbond v.d. Freiberger

Het Freibergerpaard is een uniek en onopsplitsbaar ras. De Zwitserse Federatie van het Freiberger-paard heeft met veel genoegen kennisgenomen van het antwoord van de Federale Raad op een interpellatie getiteld: ‘Gaat het laatste Zwitserse paardenras teloorgaan?’ De Federale Raad heeft hierop geantwoord dat de Freiberger één ras is en dat een 2de fokkersorganisatie wettelijk niet mogelijk is omdat dit een regelrechte bedreiging zou zijn voor dit typische inheemse ras.

Het Zwitsers Verbond van de Freibergers is wettelijk erkend en groepeert alle verenigingen van actieve fokkers. Ze houdt rekening met de specifieke kenmerken die vastgelegd werden in 2013 in het Studbook FM van het Oudere Type,en waarin die paarden opgenomen worden die voldoen aan deze criteria.

De Freiberger van het Oudere Type onderscheidt zich genetisch niet van de andere Freibergers. Dit betekent dat men het label ‘puur ras’ niet enkel op één bepaalde categorie kan plakken, maar dat ook de Freiberger met 0% vreemd bloed dit label kunnen dragen.

De maatregelen getroffen door het Verbond voor de promotie en het in standhouden van het ras Freiberger, gelden voor elke Freiberger, dus ook voor die van het Oude Type. Voor die laatste hoeven geen uitzonderlijke maatregelen genomen te worden.

De gekeurde hengsten van de Nationale Stoeterij in Avenches bezitten de totaliteit van de genetische diversiteit van het ras. Volgens het Federale voorschrift over de fokkerij, en gebaseerd op het feit dat enkel de Freiberger van het Oude Ras zou toehoren aan het Freiberger ras, is een erkenning van een 2de fokkerijorganisatie niet mogelijk. Hierbij komt nog dat een splitsing in de Freiberger-paardenpopulatie de overleving van het ras zou kunnen bedreigen, dit vooral door het verhoogd risico van hetzelfde bloed.

Wil je meer weten over de discussie hieromtrent klik dan op volgende link:

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *